03 Noyabr 2023
12:37
310

“Müstəqillik dövründə ingilisdilli mətbuatda Azərbaycan obrazı (1993-2003)” adlı kitab işıq üzü görüb

Respublikada xarici dil mütəxəssisləri hazırlamaq sahəsində aparıcı ali təhsil müəssisəsi olan Azərbaycan Dillər Universiteti yarandığı ilk gündən respublikanın elminə və mədəniyyətinə qiymətli töhfələr vermişdir. Universitetin professor-müəllim heyəti öz əsərlərini respublikanın elmi jurnallarında, dövri nəşrlərdə, toplularda, eləcə də xarici ölkələrdə buraxılan jurnal və məcmuələrdə dərc etdirirlər. Hər bir müəssisənin tərkib hissələri olan strukturların nə dərəcədə mükəmməl işləməsi həmin müəssisəyə rəhbərlik edən şəxsin qayğısından və köməkliyindən birbaşa asılıdır. "Müstəqillik dövründə ingilisdilli mətbuatda Azərbaycan obrazı (1993-2003)” adlı layihə Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru akademik  Kamal Abdullanın  təşəbbüsü ilə işıq üzü görmüşdür. Universitet rəhbərliyinin qayğısından ruhlanan professor-müəllim heyəti bu işi başa çatdırmaq üçün var qüvvələrini səfərbər etmişlər. Kitabda 1993-2003-cü illərdə müxtəlif ölkələrdə ingilisdilli  mətbuatda Azərbaycan haqqında dərc olunan məqalələrin Azərbaycan dilinə tərcüməsi yer almışdır. Dövrün tələbinə uyğun olaraq məqalələr əsasən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Azərbaycanın neft-qaz sənayesi, siyasi həyatı, tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı mövzuları əhatə edir. Kitabda yer alan məqalələr müxtəlif ölkələrdəki (ABŞ, İngiltərə, Kanada, Avstraliya, Rusiya) və  başqa  böyük  mətbuat orqanlarından ("The Gazette”, ”The Times”, ”The Globe & Mail”, ”The Sydney Morning Herald”, ”The Moskow Times”, The Washington Post”, ”Sunday Times”, ”The New York Times”, ”The Guardian”, ”The Economist”, ”The Daily Herald” və s.) götürülmüşdür. Bu məqalələr mövzu baxımından rəngarəng olsalar da, Ermənistan-Azərbaycan  müharibəsi,  Azərbaycanın  neft strategiyası, "İpək yolu”-nun bərpası istiqamətində addımların atılması, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, TAP, TANAP qaz kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihələrinin reallaşdırılması ilə bağlı  olan materiallar üstünlük təşkil edir. Akademik Kamal Abdullanın böyük səy və əməklə ərsəyə gətirdiyi bu kitabın hər səhifəsində tərtibçilərin, redaktor və rəyçilərin, icraçı koordinatorların zəhməti var, çünki kitab üzərində iş məqalələrin Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi ilə bitmir, hətta Azərbaycan reallıqlarını mətbuat səhifələrində işıqlandırmağa çalışan bəzi müəlliflərin yol verdikləri saxtalaşdırmalar da üzə çıxarılmışdır.

Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş bu kitab Azərbaycan Dillər Universitetinin tarixində böyük layihə kimi magistr və doktorantların tədqiqatlarında, elmi işlərində, dissertasiya mövzularında öz əksini tapacaq. Professor və dosent heyəti, müəllim və tələbə kollektivi kitabın müasir gəncliyimizə verdiyi töhfə, informasiya savaşında beynəlxalq arenada Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılmasında  əhəmiyyətli mənbə olduğunu vurğulayaraq ictimaiyyətə çatdırmışlar və bu layihənin silsilə xarakter daşıması haqqında ümidli olduğunu qeyd etmişlər.

Məqaləni hazırladı

ADU-nun Magistratura şöbəsinin müdiri ped.f.d., dosent Firuzə Ədalət qızı Rzayeva