13 Yanvar 2024
11:02
369

Yeni hədəflərə doğru

Prezident İlham Əliyev: "Müasir tariximizin yeni dövrü məhz sentyabrın 20-dən sonra başlayır”

 Son 30 ilin tarixi təcrübəsi, baş verən ictimai-siyasi proseslər bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycanda Heydər Əliyevin siyasətinə alternativ yoxdur. Bu siyasəti uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycana çox böyük uğurlar gətirib. Bütün sahələrdə Azərbaycanda sürətli inkişaf gedir. İqtisadiyyatın ən mühüm göstəricisi olan ümumi daxili məhsulun faizi hər il artır. İnflyasiyanın səviyyəsi dünyada baş verən iqtisadi göstəricilərin nisbətinə uyğun olaraq sabit saxlanılır. Prezident İlham Əliyev 10 yanvar tarixində yerli televiziya kanallarına müsahibəsində ötən 30 illə 20 ilin müqayisəsini edərək Azərbaycanın əldə etdiyi tarixi uğurları vurğulayıb. Cənab Prezident qeyd edib ki, son 20 ilin tarixi göz qabağındadır və əsas məsələ ondadır ki, 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı düzgün seçim etmişdi: "Son 20 ilin tarixi göz qabağındadır və əsas məsələ ondadır ki, 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı düzgün seçim etmişdi. Çünki hesab edirəm ki, müstəqil tariximizin ən həlledici məqamı məhz 2003-cü il idi. Çünki o vaxt ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı konseptual yanaşma tam özünü təsdiqləmişdi, yəni, Heydər Əliyev siyasəti davam etdirildi. Əgər tarix başqa istiqamətdə getsəydi, bilmək olmaz, xalqımız, dövlətimiz hansı bəlalar, faciələrlə üzləşə bilərdi. Hər halda, müstəqilliyimizin ilk iki ili əyani şəkildə göstərir ki, güclü lider olmadan və düşünülmüş siyasət olmadan istənilən ölkə, xüsusilə gənc müstəqil ölkə çox ciddi təhlükələrlə üzləşə bilər”. Kiçik bir ölkə Heydər Əliyevin uğurlu siyasəti sayəsində dünyada tanınan nüfuzlu bir dövlətə çevrilmişdir. 1993-cü ildə müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilən Heydər Əliyevin təcrübəli və müdrik siyasəti sayəsində qısa müddət ərzində xarici siyasət sahəsində böyük dönüş yarandı və uğurlar əldə olundu. Dünyanın aparıcı dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları Azərbaycana ciddi diqqət yetirməyə başlamış və ölkəmiz beynəlxalq münasibətlər sisteminin suveren aktoruna çevrilmişdir. Dövlətmizin baçısının bildirdiyi kimi, 2003-cü ildə əsası 1993-cü ildə qoyulmuş siyasətə bir daha dəstək verildi: "Hesab edirəm ki, bugünkü reallıqları biz 2003-cü illə yox, 1993-cü illə müqayisə etməliyik, çünki məhz o tarixdən başlayaraq Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoydu, sabitlik təmin edildi, vətəndaş müharibəsinə son qoyuldu və ölkəmiz beynəlxalq təcriddən çıxdı. 1993-2003-cü illərin hadisələrinə nəzər salsaq görərik ki, məhz bu illər ərzində bugünkü dövlətçilik prinsipləri bərqərar olundu və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti yaradıldı, eyni zamanda, xalq-iqtidar birliyi artıq önəmli bir amilə çevrildi.

Son 20 ilin tarixinə gəldikdə isə hər şey göz qabağındadır. Əgər biz bu haqda geniş danışsaq, yəqin ki, bütün müsahibəni buna həsr etməli olacağıq. Sadəcə olaraq, onu demək istəyirəm ki, bugünkü Azərbaycan, sözün əsl mənasında, dünya miqyasında güclü ölkələr sırasındadır”. Məhz o müddətdən sonra ölkədə çoxvektorlu dövlət siyasəti həyata keçirildi. Prezident İlham Əliyev ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun çəkisinin artırılması ilə bağlı davamlı tədbirlər gördü. Nəhəng infrastruktur layihələri həyata keçirildi. Azərbaycanda nəqliyyat sisteminin yenidən qurulması ölkəmizin dünyaya çıxışını təmin etdi. Olimpiya idman komplekslərinin inşası gənc nəslin sağlamlığının qorunmasına, yüzlərlə səhiyyə ocağının, müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin inşası səhiyyə sisteminin inkişafına, minlərlə məktəb tikilməsi və təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi təhsilin zamanın tələblərinə uyğun qurulmasına mühüm töhfələr verdi. Artıq Azərbaycanının qarşısında yeni vəzifələr var. Qlobal dünyada Azərbaycan öz gücün və mvqeyinin daha da gücləndirməlidir. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müsahibəsində deyib ki, bu gün ölkə qarşısında duran yeni vəzifələr yeni dövrün vəzifələridir: "Biz əsas vəzifəni, siz də qeyd etdiyiniz kimi, bir neçə ay bundan əvvəl həll etmişik, ölkəmizin suverenliyini tam bərpa etmişik və sentyabr hadisələri, əlbəttə ki, ümumi kontekstdən çıxarıla bilməz. Yəni, sentyabra qədər getdiyimiz yol məqsədyönlü yol idi, məqsədə hesablanmış yol idi, düzgün yol idi. İstər siyasi müstəvidə, istər hərbi müstəvidə, istər ölkəmizdə gedən proseslər nöqteyi-nəzərindən bu hadisə bütün işlərimizin, elə bil ki, son nidası idi. Bu gün biz 2024-cü ilə suverenliyini tam bərpa etmiş ölkə kimi, xalq kimi başlayırıq. Hesab edirəm ki, müasir tariximizin yeni dövrü məhz sentyabrın 20-dən sonra başlayır”.

Ötən il qazanılmış tam qələbə, ərazi bütövlüyümüzün və surverenliyimizin bərpası Azərbaycanın yeni tarixinin dönüş nötəsidir. Bundan sonra dövlətin istər daxili, istərsə də xarici siyasətində bütün strateji hədəflər yenilənməlidir. Prezident İlham Əliyev müsahibəsində xüsusi olaraq bildirdi ki, yeni dövrün yeni hədəfləri olmalıdır: "Biz yeni dövrə köhnə hədəflərlə gedə bilmərik, çünki o hədəflər artıq əldə edildi və indi bəzi ölkələr var ki, öz tarixi keçmişini, tarixi uğurları illər boyunca, onilliklər ərzində istismar edirlər. Biz nə etmişiksə etmişik, xalq da bunu qiymətləndirir və qiymətləndirəcək”.

Bu gün dünya azərbaycanlıları Prezident İlham Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyətini və apardığı düşünlümüş siyasəti dəstəkləyir. Bu baxımdan qarşıdan gələn prezident seçkilərində xalqın dövlət başıçısına olan sədaqətini göstərəcəyi şəksizdir.

Rüstəmova Aybəniz Vilayət qızı,

Avrasiya universitetinin Humanitar fənlər və regionşünaslıq kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent